Standartinis rėžimas

Muziejaus blogas

Balandžio 12 - birželio 10 dienomis Muziejuje vyko nemokamos dekupažo pamokėlės. Čia įdomaus ir visiems prieinamo daiktų dekoravimo meno mokė dailininkė Silva Jakavonienė. Pamokėlių dalyviai savo rankomis pasigamino daug originalų daiktų: dėžutes, lenteles, mielos formos stiklo buteliukus, lėkšteles, žvakides, vazonėlius gėlėms. 

     Gegužės 14 d. Druskininkų miesto muziejų aplankė Vokietijos kurorto Bad Wildungen delegacija: meras Volker Zimmermann su žmona bei vicemeras. Vokietijos miestelio savivaldybės atstovai atvyko į mūsų kurortą kartu su įžymia iš Druskininkų kilusia pianiste Guoda Gedvilaite, tikėdamiesi užmegzti kultūros kontaktus su Druskininkų savivaldybe. Kurortas Bad Wildungen garsus savo mineraliniais vandenimis, parkais ir tuo panašus į Druskininkus. Svečiai ir juos sutikęs Druskininkų miesto muziejaus direktorius Gintaras Dumčius turėjo galimybę padiskutuoti apie panašią kurortų istoriją, o Guoda Gedvilaitė nepraleido progos pagroti savo, Muziejuje saugomu rojaliu.
    
Birželio 3 dieną Druskininkų miesto muziejuje įvyko Druskininkų savivaldybės vadovų susitikimas su Lietuvoje reziduojančiais užsienio šalių ambasadoriais. Svečiai apžiūrėjo Muziejaus ekspozicijas, susidomėję klausėsi Druskininkų istorijos įvairenybių, kurias papasakojo Muziejaus direktorius Gintaras Dumčius. Įdomi diskusija užsimezgė tarp Muziejaus direktoriaus ir Japonijos ambasadorės Miyoko Akashi. Gerbiama viešnia labai nustebo, kad tokiame mažame ir tolimame nuo Japonijos krašte, Druskininkuose, yra saugoma jos gimtos šalies istorijos dalelė – fotografijos su beišnykstančių Sachalino tautelių gyvenimo akimirkomis http://www.druskininkumuziejus.lt/muziejus/rinkiniai/fotografijos/b-pilsuckio-fotografiju-rinkinys/ . G.Dumčius papasakojo ambasadorei, kad fotografijos ne tik saugomos, bet yra ne kartą demonstruotos už Muziejaus ribų, jomis domisi užsienio mokslininkai – Bronislavo Pilsudskio, šių fotografijų autoriaus, tyrinėtojai. Japonijos ambasadorė Miyoko Akashi dar labiau nustebo sužinojusi, kad specialiai iš Japonijos į Lietuvą dėl šios kolekcijos buvęs atvykę du mokslininkai iš Japonijos: Saitamos universiteto Liberalių menų fakulteto mokslų daktaras ir profesorius Kazuhiko Sawada bei Kansai Gaidai universiteto profesorius Koichi Inoue. Gerbiama ambasadorė pažadėjo padėti šiems Bronislavo Pilsudskio mokslinio palikimo tyrinėtojams, o Muziejaus direktoriui ir visam kolektyvui palinkėjo kuo didžiausios sėkmės.

    Spalio 15 dieną Muziejuje apsilankęs Lenkijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Janušas Skolimovskis (Janusz Skolimowski) savo ir žmonos Janinos Kęsickos vardu perdavė Muziejaus nuosavybėn Art deco stiliaus eksponatą – stalo komplektą: grafiną, padėklą ir šešias taureles.
    Dovanojimo akte Jo ekscelencija ambasadorius įrašė šiuos žodžius: “Daugelį metų buvau nuolatiniu Jūsų nuostabaus muziejaus organizuojamų parodų ir švenčių svečiu. Tikiuosi, kad Druskininkų miesto muziejus išliks Druskininkų visuomeniniu ir kultūros centru, o taipogi savotišku bendradarbiavimo ir kontaktų tarp Lietuvos ir Lenkijos tiltu.

2012 m. rugsėjo 28 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta Druskininkų miesto muziejaus organizuota paroda „Druskininkų dokumentai - XIXa. - XXa.  pr. kurorto istorijos liudininkai iš Gardino“. Laikinoji ekspozicija surengta pagal projektą ,,Druskininkų ir Gardino kūrybinių bendruomenių kaimyninio bendradarbiavimo ir kultūrų įvairovės skatinimas”, kurį remia Europos Sąjungos Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa.
Parodos dalyvius ir garbingus svečius pasveikino Druskininkų moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“ daina Maironio žodžiais „Už Raseinių ant Dubysos“. Tai – jau antroji Muziejaus surengta archyvinių Druskininkų dokumentų paroda, kuriai paruošti buvo kreiptasi į Gardino archyvą. Pirmoji, įvykusi 2006 m. buvo organizuota kartu su Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos archyvais. Tada Gardino archyvarai surinko Druskininkų istorinę medžiagą daugiau skirtą vietos gamtinių resursų – mineralinio vandens, purvo bei klimato tyrimų retrospekcijai. Šį kartą Muziejus, bendradarbiaudamas su Archyvu, surinko beveik visą Gardine saugomą istorinę medžiagą, susijusią su kurorto kūrimu, jo puoselėjimu ir Druskininkuose gyvenusių, verslą kūrusių žmonių reikalais. Parodoje demonstruojami dokumentai, pasakojantys Gardino apskrities Gardino gubernijos 1824 – 1914 metų Druskininkų istoriją. Daugiausia dokumentų rasta Gardino gubernatoriaus kanceliarijos (f. 1) ir Gardino gubernijos valdybos Medicinos skyriaus (f. 9) fonduose. Muziejus iš projekto gavo daugiau, negu tikėjosi: buvo numatyta įsigyti 70 Druskininkų dokumentų bylų kopijų, bet įpusėjus veiklai ir susitaupius projektinėms lėšoms, atsirado galimybė papildomai įsigyti dar 43 dokumentų bylas. Iš viso tai sudaro daugiau negu 600 dokumentų lapų. Muziejus sudarė šių dokumentų kopijų katalogą, kurį jau dabar be papildomai įsigytų dokumentų sudaro 4 tomai. Muziejaus direktorius išreiškė viltį, kad visi šie surinkti dokumentai, juos tinkamai išanalizavus, atvers tikslų Druskininkų kurorto pradžios paveikslą ir dar detaliau pateiks atsakymus į klausimus: kaip viskas čia vyko ir buvo kuriamas kurortas. 
Parodos atidaryme sveikinimo kalbas sakė Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Gardine generalinė konsulė ponia Aušra Černevičienė, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė, Nacionalinio Baltarusijos istorijos archyvo Gardine direktorė Tatjana Afanasjeva, Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė. Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė padėkos raštus įteikė Nacionalinio Baltarusijos istorijos archyvo Gardine direktorei Tatjanai Afanasjevai bei Druskininkų miesto muziejaus kolektyvui.
Laikinoji ekspozicija veiks iki spalio 28 d.

Atgal Į viršų