Versija neįgaliesiems

Darbo skelbimas Lap. 5, 2019

Druskininkų miesto muziejus – Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1999 m. gegužės 26 d. Muziejus kaupia, tyrinėja, saugo bei pristato visuomenei istorinę medžiagą apie Druskininkus ir apylinkes, ruošia edukacines programas, rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas bei parodas, organizuoja istorines paskaitas ir konferencijas, bendrauja su panašaus profilio muziejais Lietuvoje ir užsienyje.

Kultūrinės veiklos koordinatorius (-ė):

Veiklos sritis – parodų, kultūros bei kitų renginių kūrimas, rengimas ir įgyvendinimas.

Pareigybės lygis – darbuotojo pareigybė A lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 punktas).

Funkcijos: Muziejaus galerijos veiklos administravimas ir organizavimas; parodų, kultūros ir kitų renginių kūrimas, rengimas bei jų viešinimas; projektų paraiškų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas; edukacinių užsiėmimų vedimas; informacinės medžiagos, susijusios su vykdoma parodine ir edukacine veikla rengimas; Muziejaus pažintinių ir kultūros renginių integruotų programų rengimas ir įgyvendinimas.

Minimalūs reikalavimai: aukštasis universitetinis humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas; puikus lietuvių kalbos ir dviejų užsienio kalbų (anglų kalba – privalumas) mokėjimas; kūrybiškumas, aktyvus domėjimasis kultūros sritimi; komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvumas, komandinio darbo įgūdžiai; vadybinio darbo ir/ar projektų valdymo patirtis – privalumas; geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbas Microsoft Office ar analogiškos programos paketu).

Pareigybės pavaldumas – Druskininkų miesto muziejaus direktoriui. 

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

 

Edukatorius (-ė):

Veiklos sritis – edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus grupių lankytojams.

Pareigybės lygis – darbuotojo pareigybė A lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 punktas).

Funkcijos: kuria, parengia ir atnaujina edukacines programas ir/ar jų temas bei kitas edukacines veiklas; rengia informacinę ir metodinę medžiagą edukaciniams užsiėmimams; įsigyja edukaciniams užsiėmimams bei renginiams skirtų priemonių ir jas prižiūri; veda edukacinius užsiėmimus; prisideda prie Muziejaus pažintinių ir kultūros renginių integruotų programų rengimo ir įgyvendinimo; inicijuoja, rengia bei įgyvendina projektus, susijusius su edukacine ir kita Muziejaus galerijos veikla.

Minimalūs reikalavimai: aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; puikiai mokėti lietuvių kalbą ir dvi užsienio kalbas (anglų kalbos mokėjimas –privalumas); gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį; turėti edukacinio ar pedagoginio darbo patirties; projektų valdymo patirtis – privalumas; turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius – mokėti dirbti Microsoft Office ar analogišku programų paketu;

Pareigybės pavaldumas – Druskininkų miesto muziejaus direktoriui.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Kultūrinių renginių organizatorius“ arba „Edukatorius“ el. paštu muziejus@druskininkai.lt iki 2019 m. lapkričio 11 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Daugiau informacijos:

el. paštas: muziejus@druskininkai.lt , tel. (8 313) 51024

Atgal Į viršų